Horský hotel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem mé diplomové práce je vypracovat projektovou dokumentaci novostavby horského hotelu v Ostružné. Hotel se nachází v blízkosti ski areálu Ramzová v Jeseníkách. Založení mé budovy je provedeno na základové ŽB desce. Podepíraná je keramickým tvárnicovým nosným i nenosným zdivem. Opláštění je řešeno jako větraná fasáda s hliníkovým fasádním šindelem. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové desky. Budova je tvořena ze dvou druhů střešních konstrukcí, první je šikmá střecha s tepelnou izolací nad krokvemi a druhá je navržena jako intenzivní vegetační střecha. Tento projekt za část TZB obsahuje koncepty VZT, fotovoltaiky, vytápění. Třetí částí mé diplomové práce je zpracování energetického posudku pro danou budovu.
The aim of this master’s project is to develop project documentation of a new-built mountain hotel in Ostružná. This hotel is near the ski area Ramzová in Jeseníky. Foundation of my building is from ground reinforced concrete slab. My building is supported by clay block load-bearing walls and clay non-load bearing walls. Exterior building envelope is designed as an aluminum shingle ventilated facade. The slabs are from reinforced concrete. The roofs of this designed building are two, first is pitched roof with insulation over rafters and second is intensive green warm flat roof. This project contains HVAC concept, photovoltaic panel concept, heating concept in technical equipment of building part. The third part of my master’s project is energy assessment for the building.
Description
Citation
MOUČKA, M. Horský hotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Petr Horák, Ph.D. - člen, Ing. Marcela Počinková, Ph.D. - člen, Ing. Jana Gottvaldová, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
1. Zvládne tepelné čerpadlo vzduch-voda vyrábět chlad v létě? Ne. 2. Jak je zajištěna ochrana proti pádu sněhu? Sněhové zábrany na střeše. 3. Kde se lyžaři přezují? Student ukázal a vysvětlil na půdorysu. 4. Popište skladbu šikmé střechy? Student vysvětlil a popsal. 5. Vysvětlete řešení detailu oken u šikmé části střechy? Student vysvětlil v detailu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO