Mateřská škola

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této diplomové práce je navrhnout objekt mateřské školy jako budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Mateřská škola má jedno nadzemní jednopodlažní, kapacitou pro 36 dětí rozdělených do dvou tříd. Denní místnosti těchto tříd jsou oddělené a každá má svoje hygienické zázemí a šatnu. Pobytové místnosti jsou dispozičně v jižní části budovy. Mají velké prosklené výplně otvorů, které zajišťují solární zisky. Proti letnímu přehřívání chrání místnosti slunolamy a vnější žaluzie. Konstrukční systém budovy je stěnový. Obvodové i vnitřní nosné zdivo je navrženo z velkoformátových vápenopískových bloků zateplených minerální vatou. Stropy jsou z předpjatých panelů Spiroll. Střecha budovy je plochá jednoplášťová s extenzivní vegetací. V druhé části projektu jsou navrženy technické systémy a zařízení. Jedná se o LED osvětlení, akumulaci dešťové vody, vzduchotechniku, zdroj tepla a fotovoltaické panely. Třetí část práce se zabývá posouzením dvou zdrojů tepla – plynového kondenzačního kotle a tepelného čerpadla v provedení země/voda. Posuzují se ekonomické a ekologické dopady. Cílem je vybrat vhodný z nich pro posuzovaný objekt mateřské školy. Projekt je zpracován v BIM softwaru Revit.
The aim of this master project is to design a nearly zero-energy building of kindergarten. The kindergarten is designed as one storey building with capacity of 40 children split into two playrooms. Playrooms are separated and each of them has own sanitary facilities and locker room. Playrooms have large windows with external blinds on the south to provide solar gains. There is horizontal sun breaker above the windows which prevent overheating in summer. Load bearing walls are made of sand lime blocks. Walls are insulated with mineral wool board. Roof ceiling is made of prestressed concrete slabs. The building has a flat extensive green roof. The second task of the project includes design of lighting, rainwater harvesting, HVAC, source of heat and photovoltaic system. The third part is theoretical and includes searching for an ideal source of energy for the building. There are two types of heating compared such as gas boiler and a groundwater heating pump. The main software used for the project is Revit.
Description
Citation
FRIEB, V. Mateřská škola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - předseda, Ing. Sylva Bantová, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Andrea Bartošová - tajemník, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Petr Jelínek, Ph.D. - člen, doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. - člen, Ing. Lucie Horká - člen, Ing. Josef Remeš, Ph.D. - člen, Ing. Danuše Čuprová, CSc. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
1. Jak vyšlo proslunění denní místnosti? 0,2 vycházela rovnoměrnost proslunění. 2. Jak se nazývá, když se nebere v rámci osvětlení redukovaná plocha? Celá místnost 3. Kde je ředitelna? Není, ale uvažoval jsem pro tyto účely denní místnost učitelů. 4. Kde je komín od plynového kotle? Student ukázal na půdoryse. 5. Jak bude naloženo s vodou, když bude plná akumulační nádrž? Pro zalévání a bude využita pro splachování 6. V jaké výšce by měl být dětský pisoár a záchod? Ve výšce 400 mm dle vyhlášky. 7. Čím si myslíte, že jste navrhnul environmentální budovu? Využívám dešťovou vodu, zelená střecha, dispozičně jsem vyřešil objekt, fotovoltaika.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO