Řízení subdodavatelů na stavební zakázce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
F
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na řízení subdodavatelů na stavební zakázce. Jsou definovány pojmy jako stavební zakázka, stavební trh, účastníci stavebního trhu, ceny ve stavebnictví, řízení stavebních zakázek. Následující část vyhodnocuje, jakým způsobem dochází k výběru subdodavatelů pro stavební zakázku a její řízení. Zkoumá připravenost stavební zakázky. V závěru práce je vyhodnocen postup výběru subdodavatelů na konkrétní stavební zakázku, jejich řízení a řízení samotné zakázky.
The diploma thesis deals with the subcontracting management on a construction contract. The purpose is to define costs for permanent employees and for external employees in specific construction company, known as a subcontractor. There are some concepts which are defined, such as construction contract and market, prices in construction, project management. The following part evaluates the way how the subcontractors are selected for the construction contract and its management. There is a research of preparedness this construction contract. In the end there is an evaluation of selection process with the subcontractors in the specific construction contract, subconstructors management and construction contract management.
Description
Citation
BELLAYOVÁ, M. Řízení subdodavatelů na stavební zakázce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. - předseda, doc. Ing. Alena Tichá, Ph.D. - místopředseda, Ing. Patrik Sokol - tajemník, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. Gabriela Kocourková, Ph.D. - člen, Ing. Martin Nový, CSc. - člen, Ing. et Ing. Martin Tuscher, Ph.D. - člen, PhDr. Dana Linkeschová, CSc. - člen, Ing. Dagmar Götzová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Závěrečnou práci neobhájila na dostatečné úrovni vyžadované pro mgr. práce. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, nepřistupovala dostatečně. Na otázky členů komise neodpovídala na dostatečné úrovni. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta neodpověděla dostatečně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci neobhájila na dostatečné požadované úrovni.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO