Návrh severního sjezdu z VRT do stanice Světlá nad Sázavou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá návrhem alternativního, mimoúrovňového , optimalizovaného severního sjezdu z VRT Praha - Brno - Břeclav do stanice Světlá nad Sázavou, která bude mimo jiné sloužit jako dočasné ukončení VRT do doby dokončení výstavby navazující části VRT přes Vysočinu. Pro návrh jsou uvažovány rychlosti 160 a 200 km/h. Součástí je i výšková a směrová optimalizace hlavní trasy mezi km 95,3 - 102,3. Odbočení z VRT je navrženo ve dvou variantách v km 95,9 a v km 98,5 bez použití tunelů v trase sjezdu. Na závěr je provedeno vzájemné porovnání navržených variant.
This master thesis contains the design of the alternative northern connection of high-speed track Prague – Brno – Breclav to station Svetla nad Sazavou, including optimization of the main track between kilometres 95.3 and 102.3. This connection will be used as the temporary end of the high-speed track. Design speeds of the connection are 160 kph and 200 kph, switches are in kilometres 95.9 and 98.5.
Description
Citation
DVOŘÁK, M. Návrh severního sjezdu z VRT do stanice Světlá nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Libor Ižvolt, Ph.D. - předseda, doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Erik Dušek - tajemník, Ing. Jan Valehrach - člen, doc. Ing. Hana Krejčiříková, CSc. - člen, Ing. Tibor Trnovszký - člen, Ing. Petr Rotschein - člen, Ing. Lukáš Sobotka - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Student Bc. Matěj Dvořák nejprve prezentoval svoji závěrečnou práci s názvem Návrh severního sjezdu z VRT do stanice Světlá nad Sázavou. Dále byl přečten posudek vedoucího práce a posudek oponenta. Otázky oponenta: 1) Proč tento lom sklonu vyžaduje povolení správce infrastruktury? Student odcitoval pasáž, na základě které se odvolával na povolení správce infrastruktury. 2) Porovnejte železniční svršek VRT a železniční trati. Student na příčném řezu popsal rozdíly mezi VRT a konvenční železniční tratí. Otázky dalších členů komise: prof. Ižvolt: Bude vrstva z asfaltového betonu součástí každé VRT? Mohl by vzniknout problém z hlediska tuhosti vrstvy na styku s kolejovým ložem. Ano. prof. Ižvolt: Nezkusil jste sofistikovanější porovnání variant např. na základě investičních nákladů? Ing. Trnovský: Proč se v tunelu tolikrát mění sklon, nedalo se to nějak zjednodušit? Ve sjezdu žádný tunel navržen nebyl, pouze v hlavní trase VRT.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO