Studie rekonstrukce železniční stanice Rájec-Jestřebí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce se zabývá studií rekonstrukce železniční stanice Rájec-Jestřebí. Při rekonstrukci je třeba řešit zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 160 km/h, plnou peronizaci stanice a úpravu železničního spodku s odvodněním.
The diploma thesis focused on study of the reconstruction of the railway station Rájec-Jestřebí. During the reconstruction it is necessary to solve the increase of speed in the main tracks to 160 km/h, full peronization of the station and modification of the railway substructure with drainage.
Description
Citation
BENÁČKOVÁ, J. Studie rekonstrukce železniční stanice Rájec-Jestřebí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D. - předseda, prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D. - místopředseda, Ing. Pavel Kulich - tajemník, Ing. Richard Svoboda, Ph.D. - člen, Ing. Tomáš Říha - člen, Ing. Radim Wrana - člen, Ing. Ondřej Pokorný - člen, Ing. Tomáš Rozbořil - člen,
Date of acceptance
2022-02-01
Defence
Studentka obecně seznámila komisi s obsahem a cíli diplomové práce. Dále popsala dopravní situaci ve stanici Rájec-Jestřebí. Následně přistoupila k vlastnímu řešení stanice, obhájila řešení a popsala hlavní myšlenky, na kterých bylo řešení založeno. V souvislosti se zvýšením rychlosti navrhla nahrazení úrovňového přejezdu mimoúrovňovým křížením. Prezentace byla názorná a plynulá. Studentka odpovídá na otázky oponenta. Oponent je s odpověďmi studentky spokojen. Předseda komise pokládá otázku týkající se povrchu a odvodnění nákladové plochy. Studentka argumentuje stávajícím stavem konstrukce. Dále je studentka tázána, proč umístila betonové svodidlo do dané vzdálenosti. Studentka argumentuje schůdným a manipulačním prostorem. Předseda je spokojen. Ing. Rozbořil položil dotaz ohledně dopadu boskovické spojky na dopravu. Studentka argumentuje bezúvraťovým provozem.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO