Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této diplomové práce je popis pohybu roleru u VNT turbodmychadla. Diplomová práce je vytvořena ve spolupráci s vývojovým střediskem firmy Honeywell v Brně. Práce obsahuje rešerši zabývající se ovládáním turbodmychadel a možnosti řešení kontaktních úloh. V práci je dále rozebrána problematika statického a dynamického namáhání. Tato namáhání jsou podložena počítačovými výpočty v programu Ansys. V závěru jsou doporučeny jakých rozměru a součinitelů tření je nejvhodnější použít z hlediska minimálního opotřebení kontaktních součástí.
The subject of the diploma thesis is a description of movement of a roller which is a part of turbocharger. The diploma thesis is created in cooperation of the research department of Honeywell in Brno. The thesis consists of review concerning operating of turbochargers and possibilities of solving contact problems. Then static and dynamic conditions in contact are treated in the following part. Contact pressures are generated using numerical simulation in Ansys software. In the conclusion sizes and coefficients of friction which are recommended as the most suitable to achieve minimal wear of the components in contact.
Description
Citation
PAZOUR, M. Analýza odvalování rolny na čepu turbodmýchadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Jiří Stodola, DrSc. (člen) Ing. Rudolf Franz, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Diplomant seznámil v prezentaci zkušební komisi s postupem a výsledky řešení své závěrečné práce, následovně zodpověděl na otázky oponenta, v rámci rozpravy k diplomové práci pak odpovídal na následující dotazy zkušební komise: 1. Jak přeplňování turbodmychadla zvyšuje výkon motoru? 2. Napište vzorec pro celkovou účinnost spalovacího motoru. 3. Popište význam objemové účinnosti. 4. S jakým poměrem paliva a vzduchu u vznětových motorů?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO