Hrubozrnné asfaltové směsi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zaměřená na zhodnocení vlivu hrubozrnnějšího kameniva na vlastnosti asfaltové směsi. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití asfaltových směsí. Praktická část spočívá v posouzení různých receptur asfaltových směsí a posouzení jejich vlastností. Pro hodnocení vlastností směsí byla využita tuhost dvoubodovou zkouškou ohybem, zkouška pojíždění kolem a nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem.
The diploma thesis is focused on the comparison of the influence coarse-grained aggragate on the properties af asphalt concrete. The theoretical part describes issue of production and usage of asphalt mixtures. The practical part evaluates multiple types of asphalt mixtures and describing their properties. Stiffness by a two-point bending test, a wheel tracking test and low-temperature cracking and properties by uniaxial tension test were used to evaluate the properties of the mixtures.
Description
Citation
BRIDA, P. Hrubozrnné asfaltové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Fischer - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen, Ing. Ondřej Burian - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student ve své prezentaci diplomové práce seznámil komisi s tématem své diplomové práce. Student v obhajobě popsal různé druhy zkoušek, které provedl v rámci své diplomové práce. Zároveň komisi srozumitelně představil své výsledky práce/zkoušek. Prezentace diplomové práce byla smysluplně strukturována, od současného poznání a stavu věci, přes postupy a vyhodnocení zkoušek až k výsledkům celé práce. Student při prezentaci působil jistě, přednes byl na velmi vysoké úrovni, stejně tak samotná prezentace. Na závěr obhajoby byly přečteny posudky vedoucího a oponenta, které vyzdvihovali náročnost a obsáhlost diplomové práce. Oba posudky se také shodují na výborné kvalitě diplomové práce. Položené dotazy oponenta a komise byly zodpovězeny, s mírnými dopomocemi ze strany komise, které však nijak nesnižují vysokou odbornost a kvalitu obhajoby diplomové práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO