Hrubozrnné asfaltové směsi

but.committeedoc. Ing. Ondřej Dašek, Ph.D. - předseda, Ing. Martin Smělý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Michal Fischer - tajemník, Ing. Michal Kosňovský, Ph.D. - člen, Ing. Martin Všetečka, Ph.D. - člen, Ing. Petr Smítal - člen, Ing. Ondřej Burian - člen,cs
but.defenceStudent ve své prezentaci diplomové práce seznámil komisi s tématem své diplomové práce. Student v obhajobě popsal různé druhy zkoušek, které provedl v rámci své diplomové práce. Zároveň komisi srozumitelně představil své výsledky práce/zkoušek. Prezentace diplomové práce byla smysluplně strukturována, od současného poznání a stavu věci, přes postupy a vyhodnocení zkoušek až k výsledkům celé práce. Student při prezentaci působil jistě, přednes byl na velmi vysoké úrovni, stejně tak samotná prezentace. Na závěr obhajoby byly přečteny posudky vedoucího a oponenta, které vyzdvihovali náročnost a obsáhlost diplomové práce. Oba posudky se také shodují na výborné kvalitě diplomové práce. Položené dotazy oponenta a komise byly zodpovězeny, s mírnými dopomocemi ze strany komise, které však nijak nesnižují vysokou odbornost a kvalitu obhajoby diplomové práce.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrství – konstrukce a dopravní stavbycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDašek, Ondřejcs
dc.contributor.authorBrida, Petercs
dc.contributor.refereeHýzl, Petrcs
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:47Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:47Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřená na zhodnocení vlivu hrubozrnnějšího kameniva na vlastnosti asfaltové směsi. V teoretické části práce je rozebrána problematika výroby a použití asfaltových směsí. Praktická část spočívá v posouzení různých receptur asfaltových směsí a posouzení jejich vlastností. Pro hodnocení vlastností směsí byla využita tuhost dvoubodovou zkouškou ohybem, zkouška pojíždění kolem a nízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlin pomocí jednoosé zkoušky tahem.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the comparison of the influence coarse-grained aggragate on the properties af asphalt concrete. The theoretical part describes issue of production and usage of asphalt mixtures. The practical part evaluates multiple types of asphalt mixtures and describing their properties. Stiffness by a two-point bending test, a wheel tracking test and low-temperature cracking and properties by uniaxial tension test were used to evaluate the properties of the mixtures.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationBRIDA, P. Hrubozrnné asfaltové směsi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141738cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203639
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltová směscs
dc.subjectkamenivocs
dc.subjecthrubozrnné kamenivocs
dc.subjectasfaltcs
dc.subjectnávrh asfaltové směsics
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectzkouška pojíždění kolemcs
dc.subjectnízkoteplotní vlastnosti a tvorba trhlincs
dc.subjectAsphalt mixtureen
dc.subjectaggregateen
dc.subjectcoarse aggregateen
dc.subjectbitumenen
dc.subjectasphalt mixture designen
dc.subjectstiffnessen
dc.subjectwheel trackingen
dc.subjectlow-temperature cracking and properties testen
dc.titleHrubozrnné asfaltové směsics
dc.title.alternativeCoarse-grained asphalt mixturesen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:08:48cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141738en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:47en
sync.item.modts2022.02.08 04:12:43en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
18.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
2.28 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-58334.pdf
Size:
93.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-58334.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-58948.pdf
Size:
172.78 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-58948.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141738.html
Size:
1.4 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141738.html
Collections