Lávka přes dálnici D1 v Bohumíně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Úkolem této diplomové práce je návrh a posouzení lávky pro pěší přes dálnici D1 v Bohumíně. Jsou vypracovány dvě varianty v podobě studie. Z nich je vybraná zavěšená konstrukce, která je podrobně vypracována. Konstrukce se nachází v půdorysném oblouku s poměrně malým poloměrem, proto je pro analýzu konstrukce vytvořen prutový model, který respektuje skutečnou geometrii konstrukce. Model taktéž zohledňuje fáze výstavby. Konstrukce je posouzena z hlediska mezního stavu použitelnosti a únosnosti dle současně platných norem. V rámci práce je taktéž provedena modální analýza a harmonická odezva konstrukce. Součásti je podrobná výkresová dokumentace.
The aim of final thesis is design and assessment of footbridge over highway D1 in Bohumín. The design is processed in two options. From these two options there is cable-stayed construction solved in greater detail. Because counstruction is in circular arch with small radius, it is necessary to contain real geometry to computational model. Model is created by beams and construction stages are included too. The construction is assessed for the ultimate and serviceability limit state according to valid standards. In the thesis is performed eigenvalue analysis and harmonic response of the construction. Detailed drawings are included too.
Description
Citation
MUROŇ, V. Lávka přes dálnici D1 v Bohumíně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Následně pokládali dotazy členové komise: docent Klusáček: Iniciační napětí jednotlivých závěsů. Student zodpověděl s dopomocí. docent Klusáček: Použití prostředí MIDAS v práci. Student zodpověděl. docent Klusáček: Předpínání a vnitřní síly v mostovce. Student zodpověděl s dopomocí. docent Lehký: Vlastní tvary konstrukce, dynamická analýza. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO