Vicepolový deskotrámový most

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Predmetom diplomovej práce je návrh doskotrámového mostu o piatich poliach, ktorý premosťuje údolie rieky. Most prevádza komunikáciu I. triedy. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu, ktorá je budovaná po poliach na pevnej skruži. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska medzných stavov vo fázach výstavby a v prevádzkových stavoch na základe platných noriem EN. Práca obsahuje statický výpočet a výkresovú dokumentáciu.
Main purpose of the diploma thesis is to design a multi-span double-girder bridge which spans the valley of a river. The bridge spans main road of 1st class. Main superstructure of a bridge is made of prestressed concrete which is built span by span. Structure was designed according to limit states in construction stages as well as during the service. Everything was designed according to the latest European normatives. It contains static calculation and drawing documentation.
Description
Citation
ALUŠIC, M. Vicepolový deskotrámový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,
Date of acceptance
2022-02-02
Defence
Student prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: docent Klusáček: Vysvětlete posouzení kotevní oblasti pod kotvou. Student zodpověděl s dopomocí. docent Nečas: Idealizace konstrukčního modelu. Student zodpověděl s dopomocí. docent Lehký: Na jaké mezní stavy byla konstrukce posuzována. Student zodpověděl s dopomocí.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO