Vicepolový deskotrámový most

but.committeedoc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. - předseda, doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. - místopředseda, Ing. Dorde Čairović - tajemník, Ing. Jakub Venclovský - tajemník, doc. Ing. David Lehký, Ph.D. - člen, Ing. Jan Koláček, Ph.D. - člen, Ing. Dorde Čairović - člen,cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své diplomové práce před komisí a následně reagoval na připomínky oponenta. Následně kladli dotazy členové komise: docent Klusáček: Vysvětlete posouzení kotevní oblasti pod kotvou. Student zodpověděl s dopomocí. docent Nečas: Idealizace konstrukčního modelu. Student zodpověděl s dopomocí. docent Lehký: Na jaké mezní stavy byla konstrukce posuzována. Student zodpověděl s dopomocí.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoláček, Jansk
dc.contributor.authorAlušic, Michalsk
dc.contributor.refereeŘeřucha, Kamilsk
dc.date.accessioned2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.available2022-02-08T04:55:33Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPredmetom diplomovej práce je návrh doskotrámového mostu o piatich poliach, ktorý premosťuje údolie rieky. Most prevádza komunikáciu I. triedy. Jedná sa o konštrukciu z predpätého betónu, ktorá je budovaná po poliach na pevnej skruži. Konštrukcia bola navrhnutá a posúdená z hľadiska medzných stavov vo fázach výstavby a v prevádzkových stavoch na základe platných noriem EN. Práca obsahuje statický výpočet a výkresovú dokumentáciu.sk
dc.description.abstractMain purpose of the diploma thesis is to design a multi-span double-girder bridge which spans the valley of a river. The bridge spans main road of 1st class. Main superstructure of a bridge is made of prestressed concrete which is built span by span. Structure was designed according to limit states in construction stages as well as during the service. Everything was designed according to the latest European normatives. It contains static calculation and drawing documentation.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationALUŠIC, M. Vicepolový deskotrámový most [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.cs
dc.identifier.other141709cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/203612
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdoskotrámový mostsk
dc.subjectspojitý nosníksk
dc.subjectviac polísk
dc.subjectpredpätý betónsk
dc.subjectfázy výstavbysk
dc.subjectdotvarovanie a zmršťovaniesk
dc.subjectčasovo závislá analýzask
dc.subjectTDAsk
dc.subjectMSÚsk
dc.subjectMSPsk
dc.subjectmedzné stavysk
dc.subjectzaťaženie dopravousk
dc.subjectSCIAsk
dc.subjectAutoCADsk
dc.subjectdouble teebridgeen
dc.subjectcontinuous beamen
dc.subjectmulti-spanen
dc.subjectprestressed concreteen
dc.subjectconstruction stagesen
dc.subjectshrinkage and creepen
dc.subjecttime dependent analysisen
dc.subjectTDAen
dc.subjectULSen
dc.subjectSLSen
dc.subjectlimit statesen
dc.subjecttraffic loadsen
dc.subjectSCIAen
dc.subjectAutoCADen
dc.titleVicepolový deskotrámový mostsk
dc.title.alternativeMulti-span double teebridgeen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-02-02cs
dcterms.modified2022-02-07-18:07:29cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid141709en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.02.08 05:55:33en
sync.item.modts2022.02.08 04:14:37en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
20.82 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-59278.pdf
Size:
80.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-59278.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-59279.pdf
Size:
1.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-59279.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141709.html
Size:
1.41 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141709.html
Collections