Možnosti dodatečného zesilování dřevěných prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi dodatečného zesílení dřevěných prvků s použitím různých typů BFRP materiálů. V rámci praktické části byl proveden experiment zesílení překližovaných desek externím zesílením za pomoci BFRP tkanin s odlišnou plošnou hmotností. V rámci provedených pevnostních zkoušek byly vzorky namáhány ohybovým a smykovým namáháním. Pro ověření kvality lepení překližovaných desek byla tělesa vystavena účinku zvýšené teploty a dále provedena zkouška delaminace pro stanovení kvality lepení spár překližované desky. Dosažené hodnoty byly vyhodnoceny a porovnány s dostupnou literaturou.
This diploma thesis deals with the possibilities of additional reinforcement of wooden elements using different types of BFRP materials. In the practical part, an experiment of reinforcing plywood with external reinforcement using BFRP fabrics with different basis weights was performed. As part of the strength tests performed, the specimens were subjected to bending and shear stresses. To verify the bonding quality of the plywood, the bodies were exposed to the effect of elevated temperature and a delamination test was performed to determine the bonding quality of the plywood joints. The achieved values were evaluated and compared with the available literature.
Description
Citation
JANOUŠEK, R. Možnosti dodatečného zesilování dřevěných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA - předseda, Ing. Radek Černý - místopředseda, Ing. Lenka Mészárosová, Ph.D. - tajemník, prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c. - člen, doc. Ing. Karel Dvořák, Ph.D. - člen, doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. - člen, doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. - člen, Ing. Adam Hubáček, Ph.D. - člen, Ing. Vít Černý, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-01-31
Defence
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.: Proč byla používána čedičová vlákna? Jaké vzorky byly použity jako referenční? - Byl používána čedičová vlákna, protože v porovnání se skleněnými a uhlíkovými vlákny jsou cenově přijatelnější. Dále také proto, že z ekologického hlediska se jedná o přírodní materiál. Jako referenční byla použita pouze epoxidová pryskyřice. Využití jiných pojivových bází ani polymerních vláken student nezvažoval. doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D.: Jakým způsobem byla prováděna aplikace? Co znamená 2,4 % na slajdu č. 14? - Nejprve bylo aplikováno dostatečné množství lepidla na desku a následně bylo zatlačováno lepidlo do tkaniny. - Hodnota udává délku trhlin, které vznikly v tomto cyklu. Ing. Vít Černý, Ph.D.: Měřil jste množství aplikované pryskyřice? - Ano, bylo použito konkrétní namíchané množství lepidla. Student velmi dobře reagoval na připomínky oponenta a snažil se zdůvodnit navržená a použitá řešení. Rovněž na připomínky členů komise reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO