Možnosti softwaru SinuTrain 4.8 při NC programování pětiosého frézování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá prípravou výrobného procesu výhernej ceny, ktorá vo svojej vrchnej časti obsahuje vybratie v podobe hyperbolického paraboloidu. Práca je zložená zo štyroch hlavných kapitol. V úvodnej časti diplomovej práce sú uvedené možnosti programovania v riadiacom systéme Sinumerik. Ďalej sú vysvetlené matematické náležitosti zvolenej plochy – hyperbolického paraboloidu. Praktická časť spočíva vo vytvorení NC programu v ktorom sú aplikované všetky teoretické poznatky z úvodnej časti. Diplomová práca je zakončená ekonomickým zhodnotením zvoleného dielu.
The diploma thesis deals with preparing the production process of the winning prize, which contains a selection in the form of a hyperbolic paraboloid in its upper part. The work is divided into four main chapters. First of all, the introduction part of the diploma thesis presents the possibilities of programming in the Sinumerik control system. Next, the mathematical requirements of the selected surface - hyperbolic paraboloid - are explained. The practical part consists of creating an NC program where all the theoretical knowledge from the introduction is applied. Finally, the diploma thesis ends with an economic evaluation of the selected element.
Description
Citation
BEHÁŇ, J. Možnosti softwaru SinuTrain 4.8 při NC programování pětiosého frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Co znamená zkratka NURBS? částečně zodpovězeno 2. Jak byste provedl kontrolu dané součásti? zodpovězeno 3. Jaký byste zvolil materiál s větší korozní odolností? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO