Návrh nové výrobní technologie zadaného dílu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh nové technologie výroby zadaného dílu společností Poppe + Potthoff s.r.o. Práce je rozdělena na tři části. V první části je proveden teoretický rozbor jednotlivých operací, které jsou nutné pro výrobu daného dílu. Druhá část se zabývá analýzou stávajícího technologického postupu výroby. Ve třetí části je navrhnut nový technologický postup. Na závěr je provedeno technicko-ekonomické zhodnocení, kde jsou obě varianty porovnány.
This diploma thesis focuses on the design of new technology for the production of a given part by company Poppe + Potthoff s.r.o. The thesis is divided into three parts. The first part is a theoretical analysis of individual operations that are necessary for the production of the given part. The second part deals with the analysis of the current technological process of production. In the third part, a new technological process is proposed. In the end, there is a technical and economic evaluation performed, where both variants are compared.
Description
Citation
PAŠKA, J. Návrh nové výrobní technologie zadaného dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Je zde jiný prostor pro zlepšení? zodpovězeno 2. Je sledováno opotřebení nástroje? Jaké je zvolené kritérium opotřebení? zodpovězeno 3. Proč byl zvolen parametr Rz? Co vyjadřuje parametr Rz? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO