Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při soustružení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na představení a stručný popis CAM programu PowerMill 2020 od společnosti Autodesk. Dále je v práci probírána problematika CAD/CAM systémů, poté především aditivní výroba. Stručný popis, rozdělení, technologie, materiály a oblasti použití aditivní výroby včetně výhod a nevýhod. Taktéž je v práci zahrnuta problematika hybridní výroby a jsou představeny vybrané firmy působící v oblasti výroby. Praktická část diplomové práce je zaměřena zejména na nastínění procesu obrábění vlastní navržené součásti v programu PowerMILL 2020.
The work is focused on introduction and brief description of CAM software PowerMill 2020 from a company named Autodesk. Furthermore, this thesis discusses the issue of CAD/CAM systems, especially additive manufacturing. Description, division, technology, materials and area of application of additive manufacturing including advantages and disadvantages are discussed. The work also includes the issue of hybrid manufacturing and introduces the most important companies operating in this area of production. The practical part of the thesis is mainly focused on outlining the machining process of own designed part in the PowerMILL2020.
Description
Citation
HORÁČEK, D. Aplikace CAD/CAM softwaru PowerMILL 2020 při soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Pokorný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Martin Petrenec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jaká se provádí kontrola v daném programu? Které části a pohyby jsou zahrnuty v kontrole? částečně zodpovězeno 2. Co je tolerance v PowerMillu? nezodpovězeno 3. Jaký byste zvolil jiný materiál pro výrobu dané součásti? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO