Systém pro sledování polohy rýpadel a zakladačů na Severočeských dolech a.s.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Hlavní smysl tohoto měřického systému pro sledování polohy rýpadel a zakladačů v reálném čase je rozšířit řídicí systémy povrchového dobývání hnědého uhlí. Pozice středu osy kolesa nebo výložníku je počítána z dat měřených technologií GNSS, inklinometru a inerciální měřící jednotky umístěných na každém těžebním stroji. Data jsou dále přenesena a uložena do databáze. Vizualizace pohybu kolesa v reálném čase je provedena v prostředí KVAS software, který umožňuje práci s digitálním modelem terénu.
The main purpose of this measuring system for monitoring the position of bucket wheel excavators and stackers in real time is to extend the control systems of surface lignite mining. The position of the center of the wheel or boom axis is calculated from data measured by GNSS technology, an inclinometer and an inertial measuring unit located on each mining machine. The data is then transferred and stored in a database. Visualization of the wheel movement in real time is performed in the KVAS software environment, which allows working with a digital terrain model.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 53-62. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO