GNSS – záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2020 – 2021 a jejich naplnění

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
V průběhu let 2020 a 2021 realizoval ČÚZK v oblasti GNSS řadu činností, které plynule navazovaly na činnosti realizované v předchozích letech. Cílem bylo je dokončit nebo naopak dále rozvinout.
ČÚZK implemented many activities in the area of GNSS during 2020 and 2021, which were continuously linked to the activities carried out in previous years. The target was to complete them or develop them further.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 34-37. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO