15 rokov SKPOS – aktuálny stav, novinky, zaujímavosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-02-03
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Slovenská priestorová observačná služba (SKPOS) oslávila v roku 2021 pätnásť rokov svojej prevádzky. SKPOS predstavuje najpoužívanejšiu službu geodetických základov a pre svojich používateľov je od začiatku k dispozícií 24 hodín denne s minimálnymi výpadkami. So svojou infraštruktúrou permanentných staníc GNSS reprezentuje aktívne geodetické základy Slovenska a predstavuje dôležitú súčasť Štátnej priestorovej siete. Geodetický a kartografický ústav Bratislava, ako správca služby, vykonáva jej neustály rozvoj a modernizáciu. V poslednom období to bolo spustenie aplikácie SKPOS Online Postprocesing, ktorá umožňuje spracovávať statické merania používateľov online, bez nutnosti vlastnenia vlastného výpočtového softvéru. Novinkou je aj premiestnenie viacerých referenčných staníc zo striech budov na pilierovú stabilizáciu a ich opatrenie kútovým odrážačom pre technológiu InSAR.
Slovak real-time positioning service (SKPOS) celebrated in 2021 its fifteenth anniversary. SKPOS is the most used geodetic controls service and is available to its users 24/7/365 with minimal outages. SKPOS represents with its GNSS permanent stations infrastructure the active geodetic controls of Slovakia and an important part of the National Spatial Network. Geodetic and Cartographic Institute Bratislava, as the service administrator, carries out its constant development and modernization, e.g. recently the SKPOS Online Postprocessing application was the launch. The application allows users to process static measurements online without importance to have their own computation software. Another modernization represents the relocation of several reference stations from the roofs to pillar monumetation collocated with InSAR corner reflector.
Description
Citation
Družicové metody v geodézii a katastru 2022, s. 5-13. ISBN 978-80-86433-77-6.
http://geodesy.fce.vutbr.cz/konference/gnss-seminar/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
Citace PRO