Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je provedení analýzy ohybových vibrací hnacího ústrojí nákladního vozidla a navržení konstrukčních úprav. Dalším cílem je posouzení přínosu konstrukčních úprav. V práci je také provedena analýza tuhosti uložení hřídele.
The aim of this thesis is an analysis of bending vibrations of the heavy duty truck transmission and a design of construction modifications. The next target is to evaluate the contribution of the construction modification. In the thesis is also performed analysis of shaft support stiffness.
Description
Citation
KNOTEK, J. Ohybové vibrace hnacího ústrojí nákladního vozidla 8x8 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automobilní a dopravní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen) Ing. Karel Štěpánek (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Pan Jiří Knotek seznámil zkušební komisi poměrně detailně s průběhem řešení, postupy, obsahem a závěrem své diplomové práce. Poté přistoupil ke zodpovězení otázky oponenta: Jaké jsou možnosti experimentálního ověření výsledků výpočtu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO