Dantovo Peklo jako ArcGIS StoryMap

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
StoryMap vznikla za účelem rekonstrukce polohy a struktury Dantova Inferna. Jednotlivé komponenty (mapy a 3D model) byly sestaveny na základě analýzy Komedie a raných studií věnovaných mapování Pekla (A. Manetti, G. Galilei). Doplněny o vybrané verše a doprovodný text seznamují v rámci StoryMap uživatele s problematikou určení lokace, tvaru a členění Pekla. Literární dílo z počátku 14. století tak za pomoci moderních technologií znovuožívá v interaktivní podobě a lze na něj nahlížet z netradiční perspektivy.
StoryMap was created to reconstruct the location and structure of Dante's Inferno. Its components (maps and 3D model) were built up based on an analysis of Comedy and early studies devoted to the mapping of Hell (A. Manetti, G. Galilei). Accompanied by selected verses and supporting text, they let the readers follow the story of determining the location, shape, and division of Hell. The literary work dated to the beginning of the 14th century is thus revived thanks to modern technologies and can be viewed from a non-traditional perspective.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 610-615. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO