Posouzení přesnosti fotogrammetrických výsledků z nízkonákladové a profesionální kamery

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Cílem článku bylo posoudit přesnost fotogrammetrických výsledků pomocí snímků nízkonákladové kamery, mobilního telefonu Xiaomi Mi 10T Pro a profesionální digitální zrcadlové kamery Canon EOS 6D Mark II. Pro analýzu byla vybrána kaple. Na kapli vytvořeno celkem 51 vlícovacích a kontrolních dbodů a byla naskenována i pozemním laserovým skenerem. Blokové vyrovnání paprskových svazků a tvorba mesh modelů proběhla v programu Bentley ContextCapture. Statisticky byly testovány směrodatné 2D polohové odchylky a směrodatné výškové odchylky na kontrolních bodech a odchylky vůči referenčnímu mračnu bodů z terestrického laserového skenování. Z výsledků vyplývá, že při vhodně zvolené konfiguraci snímkování lze dosáhnout kvalitních fotogrammetrických výsledků i s využitím nízkonákladových kamer.
The aim of the article was to assess the accuracy of photogrammetric results using images of a low-cost camera, a Xiaomi Mi 10T Pro mobile phone, and a Canon EOS 6D Mark II professional digital reflex camera. A total of 51 control and checkpoints were created at the chapel, and it was scanned by a terrestrial laser scanner. Bundle block adjustment and mesh model generation were performed using Bentley ContextCapture. 2D standard deviations and standard deviations of elevation at checkpoints and deviations from the reference terrestrial laser scanning point cloud were statistically tested. The results show that with a suitably selected imaging configuration, high-quality photogrammetric results can be achieved even with a low-cost camera
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 597-602. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO