Vývoj ceny vodného a stočného v České republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Článek se zabývá problematikou vodného a stočného za posledních 10 let. Výzkum je zaměřen jak na celou Českou republiku, tak i na jednotlivé kraje v ní. Výzkum je založen na sběru dat. Data byly získány z internetového portálu eAGRI.cz. Cílem článku je popsat vývoj vodného a stočného v České republice v průběhu posledních 10 let (2010-2019). Nejprve zanalyzovat průměrné vodné a stočné ČR ve sledovaném období, poté definovat průměrné vodné a stočné pro jednotlivé kraje. Pro zhodnocení dat je zvolena metodika horizontální analýzy. Z provedené analýzy je zřejmé, že má průměrná cena vodného a stočného v ČR neustále rostoucí tendenci, kterou lze očekávat i v dalších letech.
This article is about problems with prices of water and sewer for last ten years. This research is not only focused on the entire Czech Republic but also on individual regions of our country. Investigation is strictly based on data collection, and all of them were taken from internet served eAGRI.cz. Most of content is aimed to report prices of water and sewer for last ten years (2010-2019). First of all, analyse average prices of water and sewer of all of the Czech Republic and then for separate districts. For this investigation is chosen horizontal analysis method. At the end of research we can clearly see, that prices of water and sewer are constantly growing, and we can expect this tendency to continue.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 571-576. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO