Možnosti využití mikrovlnného záření pro urychlení tuhnutí směsí tvořené pojivem z polymerní matrice a plnivem z odpadních tepelně izolačních materiálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Předložená práce se zabývá možností využití působení mikrovlnného záření na čerstvé směsi tvořené plnivem z odpadního tepelně izolačního expandovaného polystyrenu a pojivem z polymerní směsi pro urychlení doby potřebné pro zpevnění. Experimentálně byl vyzkoušen vliv doby působení mikrovlnného záření na hodnotu součinitele tepelné vodivosti vlastnosti směsí.
The presented work deals with the possibility of using the action of microwave energy on fresh mixtures consisting of a filler from waste thermal insulation expanded polystyrene and a binder from a polymer mixture to accelerate the time required for the mixture to solidify. The influence of microwave exposure time on thermal engineering material properties of mixtures was experimentally tested.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 557-562. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO