Silikátové elektro vodivé kompozity s grafitovým plnivem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Elektro vodivé kompozity jsou moderní materiály, které se běžně používají v mnoha průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví a strojírenství. Tyto materiály mohou být užitečné například jako senzory pro sledování fyzikálně mechanických změn v konstrukci, stínění bludných proudů, stínění elektromagnetického záření na operačních sálech, katodická ochrana proti vlhkosti nebo přepěťová ochrana budov. Tématem tohoto příspěvku je výzkum elektricky vodivých silikátových kompozitů s plnivy na bázi grafitu. V tomto výzkumu byly testovány kompozity s různým poměrem a typem grafitu a byly sledovány jejich elektro vodivé vlastnosti jako impedance, dále byly sledovány fyzikálně-mechanické vlastnosti jako pevnost v tlaku a v tahu. Bylo zjištěno že přidáním 10 % hm. grafitu do směsi se sníží impedance kompozitů o 50 % a pevnost v tlaku se sníží přibližně o 40 %.
Electroconductive composites are modern materials that are commonly used in many industries such as construction industry and machine-building industry. For example, these materials can be useful as sensors for monitoring changes in constructions, shielding stray currents from electrification networks, shielding electromagnetic radiation in operating rooms, cathodic protection against moisture or overvoltage protection of buildings. The topic of this post is the research of electrically conductive silicate composites with graphite-based fillers. In this research, composites with different ratios and types of graphite were tested and electroconductive properties such as impedance were monitored, as well as physical-mechanical properties such as strength. It was found that by adding 10 wt. graphite into the mixture reduces the impedance of the composites by 50 % and the compressive strength is reduced by approximately 40 %.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 539-545. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO