Vliv vodoretenčních přísad na přídržnost malty k podkladu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Článek sleduje vliv biopolymerních viskozitu modifikujících přísad s vodoretenční funkcí na přídržnost malt na bází přirozeného hydraulického vápna k podkladu z plných pálených cihel vysušených nebo nasycených vodou. Při nanesení na nasycený podklad je pozorován nepříznivý vliv nadměrně vysoké retence vody v maltě a vysokého vodního součinitele, zatímco na suchém podkladu mají tyto vlastnosti pozitivní vliv. Je sledován také způsob porušení při odtrhové zkoušce, kde je častější výskyt porušení v maltě u malt na vysušeném podkladu. Každá ze zkoumaných přísad měla pozitivní vliv na přídržnost malty k podkladu alespoň v jednom ze sledovaných případů.
The article studies the influence of viscosity-modifying admixtures with water-retentive function on the adherence of natural hydraulic lime-based mortars to traditional fired-clay brick substrate. The substrate was either dried or water-saturated. High water retention value and water/binder ratio led to inferior performance while applied on saturated substrate. On the other hand those properties were found beneficial on the dried substrate. The failure in the mortar during the pull-off test is far more common while the mortars are applied on dried substrate. Each of the admixtures studied proved to be useful in improving the performance of the mortar in at least one of the studied conditions.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 514-518. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO