Nové možnosti stanovení odolnosti cementových kompozitů proti abrazi

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Nové možnosti zkoušení odolnosti povrchů cementových kompozitů zahrnuje i působení abraze rychle proudící vody. V textu jsou popsány některé způsoby narušení povrchů působením abraze na různých typech konstrukcí, přičemž hlavní zřetel je brán na abrazi povrchů vyvolanou rychle proudící vodou s unášenými pevnými částicemi. V druhé části příspěvku je popsán experiment, při kterém byly testovány cementové kompozity s využitím nové metody pomocí ultrazvukové kavitace, jež simuluje abrazivní účinky rychle proudící vody.
The new possibilities of testing of resistance of surfaces of cement composites includes action of fast-water abrasion. Several types of surface damage caused by fast-flowing water are described on different type of structures. The focus is on abrasion of surfaces caused by fast flowing water carrying solid particles. The second part describes an experiment in which cement composites are tested using a new ultrasonic cavitation method, which simulates the abrasive effects of fast flowing water.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 508-513. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO