Možnosti využití odpadních látek v systémech bezvýkopových renovací potrubí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
V systému bezvýkopových oprav potrubí metodou CIPP jsou klíčové vlastnosti pryskyřičného systému. Předevčím plniva ovlivňují vlastnosti pryskyřičného systému i cenu renovace. To je ekonomicky významné v době, kdy roste cena primárních surovin. Jednou z ekologicky i ekonomicky atraktivních možností je využití druhotných surovin. Článek popisuje vlastnosti některých vhodných druhotných surovin a jejich vliv na vlastnosti pryskyřičného systému ve srovnání s tradičními plnivy. Hlavním cílem je dosažení ideálního poměru pojiva a alternativního plniva při zachování co nejlepších vlastností sanačního systému. V článku jsou srovnávány tři druhy druhotných odpadních materiálů a referenčního plniva. Důležitý je obsah SiO2, velikost částic plniva a mechanické parametry navržených receptur.
Properties of the resin system are key properties in the CIPP trenchless pipeline repair system. Fillers affect the properties of the resin system and the cost of renovation. One of the ecologically and economically attractive options is the use of secondary raw materials. The article describes the properties of some suitable secondary raw materials and their influence on the properties of the resin system in comparison with traditional fillers The article compares three types of secondary waste materials and the reference filler. The SiO2 content, the particle size of the filler and the mechanical parameters of the proposed recipes are most important.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 502-507. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO