Vliv druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti betonu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Jedním ze základních faktorů, které je nutno brát v potaz při navrhování betonů je i jeho trvanlivost. Prostředí, jenž je výrazně spjato s trvanlivostí zatvrdlého betonu, zahrnuje i působení záporných teplot spolu s možností kombinace s chemicky-rozmrazovacími látkami (soli). Aktuálně předkládaný článek se snaží objasnit a porovnat prakticky využívané provzdušňovací přísady do betonu, jenž mají za cíl zlepšení vlastností, zejména trvanlivosti ve zmíněném prostředí mrazu.
One of the elementary factor that must be taken into account when designing concrete is its durability. The exposition, which is significantly connected with the durability of hardened concrete, is also the effect of negative temperatures together with the possibility of combination with salts. The present article tries to clarify and compare the currently used air entraining admixtures for concrete, which aim to improve the properties and especially the durability in the mentioned exposition.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 483-488. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO