Analýza parametrov injekčnej clony v podloží priehrady Vlčia Dolina

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Goal of this article is to analyze the parameters of the curtain grouting (CG) in the bedrock of the Vlčia Dolina dam, using the modern criteria for water pressure tests (WPT). The input data for the evaluation of the CG were taken from the results of the water pressure tests. When designing the parameters of the injection screen at the time of its construction, Lugeons criteria were used. At present, 70 years after the start of operation of the waterworks, newer criteria are used for the design of parameters (depth). The purpose of the presented article is mainly the analysis of the suitability of the use of the criteria (Jähde, Verfel, Houlsby) in the conditions of the bedrock of the Vlčia Dolina dam. The finite element method (FEM) was used to find optimal depth of the curtain grouting.
Cieľom predkladaného článku je analýza parametrov injekčnej clony (IC) v podloží vodného diela Vlčia Dolina s prihliadnutím na modernejšie kritéria pre vodné tlakové skúšky (VTS). Vstupné údaje pre hodnotenie injekčnej clony boli prevzaté z výsledkov vodných tlakových skúšok. Pri návrhu parametrov injekčnej clony v dobe jej výstavby boli používané Lugeonové, príp. Jädeho kritéria. V súčasnej dobe, takmer 70 rokov od započatia prevádzky vodného diela sa pre návrh parametrov (hĺbka) používajú novšie kritéria, ako napr. Verflove alebo Houlsbyho. Účelom predkladaného článku je najmä analýza vhodnosti použitia spomínaných kritérií (Jähde, Verfel, Houlsby) v podmienkach podložia priehrady Vlčia Dolina. Metódou konečných prvkov (MKP) bola hľadaná optimálna hĺbka injekčnej clony.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 442-447. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO