Srovnání vybraných adsorbentů pro odstraňování kovů z vody

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Mezi řadu látek, které v současnosti znečišťují zdroje pitné vody patří také různé kovy a jejich sloučeniny. Za účelem porovnání vybraných sorpčních materiálů pro odstranění kovů z vody byl proveden laboratorní experiment. K experimentálnímu porovnání byly vyžity filtrační kolony, naplněné vybranými sorpčními materiály GEH a Bayoxide E33. Sorpcí byly z vody odstraňovány kovy arsen, nikl a olovo. Na základě několika kritérií byl jako vhodnější materiál vyhodnocen materiál Bayoxide E33.
Various metals and their compounds are among the number of substances that currently pollute drinking water sources. A laboratory experiment was performed to compare selected sorption materials for removing metals from water. Filter columns filled with selected sorption materials GEH and Bayoxide E33 were used for experimental comparison. The metals arsenic, nickel and lead were removed from the water by sorption. Based on several criteria, Bayoxide E33 was evaluated as a more suitable material.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 409-413. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO