Agenda standardního specifického výzkumu FAST VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je seznámit čtenáře s průběhem agendy standardního specifického výzkumu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně, a to od podání žádosti, přes průběh vlastního výzkumu až po věcné a administrativní naplnění požadavků výzkumu. Součástí řešení výzkumného projektu není pouze myšlenka a výzkumná část ale i související administrativní náležitosti, které mohou být v některých ohledech i náročnější než vlastní výzkum. Níže popsaný postup by měl začínajícímu vědeckému pracovního pomoci se snadněji zorientovat v problematice administrativních kroků a fází výzkumu, a tím propojení standardizovaných správních úkonů s vědeckým potenciálem.
The aim of this paper is to acquaint readers with the course of the standard specific research agenda of the Faculty of Civil Engineering, Brno University of Technology, from the application, through the course of their own research to the factual and administrative fulfillment of research requirements. The solution of the research project includes not only the idea and the research part, but also the related administrative requirements, which can be in some respects even more demanding than the research itself. The procedure described below should make it easier for the beginning scientific work assistance to orientate themselves in the issues of administrative steps and research phases, and thus link standardized administrative tasks with scientific potential.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 60-64. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO