Numerická analýza rázovo zaťaženej betónovej dosky s BFRP výstužou

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
This paper describes numerical analysis utilizing the FEM of a simply supported concrete slab exposed to close range explosion of TNT charge. Reinforcing bars are made of basalt fibre reinforced plastic (BFRP). 3D numerical model has been created, and a software with explicit solver has been used in order to conduct analyses. A simplified method of the blast loading modelling has been utilized. Several cases with different mesh size or finite element formulation are considered. The results are compared with experimental data.
Článok popisuje numerickú analýzu s využitím MKP jednoducho uloženej betónovej dosky zaťaženej rázovou vlnou od blízkeho výbuchu TNT nálože. Prúty výstuže dosky obsahujú bazaltové vlákna. Je vytvorený 3D numerický konečnoprvkový model a na analýzu je použitý software s explicitným riešičom. Na účely modelovania účinkov rázového zaťaženia od tlakovej vlny je použitá zjednodušená metóda. Sú porovnané viaceré prípady s rôznymi veľkosťami siete, formuláciou konečných prvkov. Výsledky sú porovnávané s experimentálnymi dátami.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 372-377. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO