Analýza výstavby membránové konstrukce s ohledem na zatížení větrem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Tento příspěvek se zabývá analýzou odezvy membránové konstrukce na zatížení větrem s ohledem na fáze výstavby. Moderní nástroje umožňují analýzu odezvy konstrukce na postupné předpínání membrán. Tato úloha byla doposud při posouzení zjednodušována a důkladněji řešena až při návrhu postupu výstavby konstrukce. Tento přístup často vede k zbytečnému předimenzování subtilních prvků, jelikož není možné přesně odhadnout odezvu konstrukce v případě neočekávaného zatížení na rozestavěnou konstrukci. Cílem této práce je mimo jiné poukázat na význam výpočtu stavebních fází membránových konstrukcí z důvodu bezpečnosti výstavby.
This paper deals with an analysis of a membrane structure loaded with wind pressure with respect to the construction stages. Modern tools allow analysis of structural response to the prestressing of membrane surfaces in the predefined sequence. So far, analytical models of the membrane structures have been simplified and the sequence of construction has been designed afterwards. This process may lead to the oversized elements, because it is not possible to estimate the structural response to the unexpected load on the structure under construction. Besides, the aim of this paper is to point out the meaning of the construction stages analysis of the membrane structures with respect to the safety on a building site.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 366-371. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO