Víceúrovňové stanovení lomově-mechanických parametrů betonu ze štípacích testů

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Článek představuje výsledky části výzkumu zaměřeného na vývoj komplexní experimentálně-výpočtové metodiky pro stanovení hodnot lomově-mechanických parametrů betonu nezávisle na velikosti a geometrii vzorku. K tomuto účelu byly provedeny laboratorní zkoušky štípání klínem na vzorcích třech různých velikostí se dvěma rozdílnými hloubkami zářezů. Na základě experimentálně získaných odezev zkušebních vzorků byla provedena identifikace lomově-mechanických parametrů všech vzorků pomocí inverzní analýzy. Získané parametry byly použity při numerické simulaci zkoušek a analyzovány z hlediska jejich závislosti na velikosti počátečního neporušeného ligamentu.
The paper presents the results of a part of the research focused on the development of a complex experimental–computational methodology for determining the values of mechanical fracture parameters of concrete independent of the specimen size and geometry. For this purpose, laboratory wedge splitting tests were carried out on specimens of three different sizes with two different notch depths. Based on the experimentally obtained responses of the test specimens, the fracture mechanical parameters of all specimens were identified by inverse analysis. The obtained parameters were used in the numerical simulation of the tests and analysed in terms of their dependence on the size of the initial uncracked ligament.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 353-358. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO