Vliv nelokálních parametrů microplane modelu na simulovanou odezvu trámce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Příspěvek se zabývá analýzou vlivu nelokálních parametrů Microplane modelu na simulovanou odezvu trámce z cementového kompozitu. Vliv těchto parametrů je analyzován u těles o rozměrech 40×40×160 mm se zářezem délky 12 mm a tloušťky 1 mm zkoušených v konfiguraci tříbodového ohybu. Cílem práce je poukázat na vliv nelokálních parametrů microplane modelu na simulovanou lomovou odezvu i přes to, že jejich experimentální stanovení je v podstatě nemožné. Výsledky podrobné numerické analýzy ukazují, že vliv nelokálních parametrů je nezanedbatelný a obecně lze říct, že čím vyšší jejich hodnota je, tím vyšší simulovaná únosnost těles je dosažena.
In this work, the influence of non-local parameters of microplane model for the case of specimens with nominal dimensions 40×40×160 mm with central edge notch with a depth of 12 mm and thickness of 1 mm, which are tested in three-point bending configuration, is analysed. The aim of this work is analysis of the influence of these parameters on the simulated behaviour of cement composite despite the fact that their experimental determination is basically impossible. The results of detailed numerical analysis show that the influence of non-local parameters is not negligible. In general, one can say that the higher their value is, the higher the simulated load bearing capacity of the specimens is achieved.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 347-352. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO