Obnoviteľná energia zo zakladania stavieb

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Industry is facing new sustainability challenges to achieve carbon neutrality due to the need to reduce the massive environmental pollution that has escalated in recent decades. The construction industry is responding to these challenges by developing new ecological technologies. The answer to sustainability in construction is renewable energy sources. By their correct implementation, it is possible to achieve a relatively significant reduction in the consumption of fossil fuels. Such technologies include energy piles. Recent research has made great strides in the development of energy piles, but significant improvements in technology are still needed. This article describes the basic theoretical knowledge in the field of energy piles and essential aspects of geotechnical design.
Priemysel čelí novým výzvam v oblasti udržateľnosti s cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu kvôli potrebe znížiť masívne znečistenie životného prostredia, ktoré sa v posledných desaťročiach vystupňovalo. Stavebný priemysel na tieto výzvy reaguje vývojom nových ekologických technológií. Odpoveďou na udržateľnosť v stavebníctve sú jednoznačne obnoviteľné zdroje energie. Ich správnou implementáciou je možné dosiahnuť pomerne veľké zníženie spotreby fosílnych palív. Medzi takéto technológie patria aj energetické pilóty. V ich vývoji sa dosiahol v posledných rokoch veľký pokrok, ale na ich efektívnejšie uplatnenie v stavebníctve sú stále potrebné výrazné vylepšenia technológie. Tento článok opisuje základné teoretické poznatky v oblasti energetických pilót a dôležité aspekty pri ich navrhovaní.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 303-308. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO