Optimalizace materiálových parametrů na základě monitoringu pažící konstrukce

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Monitoring konstrukcí se obvykle využívá pro ověření chování navržené geotechnické kontrukce. Tato měření mohou být využita i jako alternativa pro stanovení materiálových parametrů s využitím optimalizační procedury, která slouží jako nástroj k určení vstupních parametrů materiálových modelů z výsledků inklinometrického měření pažící konstrukce. Optimalizační procedura Particle swarm optimization (PSO) pro řízení změny materiálových parametrů byla spojena se skriptovací úlohou provádějící předávání dat softwaru Plaxis založeného na MKP. Tímto postupem byly optimalizovány vstupní parametry pro Hardening soil model pro brněnský neogenní jíl. Výsledky optimalizačních procedur potvrdily, že je možné optimalizce využít jako vhodný nástroj pro stanovení parametrů zemin pro materiálové modely.
Geotechnical monitoring is usually used for the verification of designed constructions. A result of the monitoring could be used as an alternative for the determination of material parameters involving optimization procedures. The optimization procedure will be used as a tool for determining material parameters using the inclinometer measurement of a retaining wall. The simple script involving data processing between Plaxis and optimization procedure Particle swarm optimization (PSO) was written. In this way, the input parameters of Brno Miocene clay for the Hardening Soil model were optimized. The results of the optimization procedures confirm the hypothesis, the optimization could be used as a useful tool for determining the material parameters of soils.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 291-296. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO