Experimentálne overovanie drevených polotuhých prípojov s Alumidi konzolami

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
This paper deals with experimental verification of semi-rigid timer connections using modern timber connectors Rothoblaas Alumidi. The experiment consists of the loading of timber bracket of structural wood. There are 4 alternatives of connection prepared. Each alternative has 4 specimens. So far, 4 specimens out of a total of 16 specimens have been verified. The paper describes the preparation of the experimental set-up, the loading procedure, the preliminary findings and the results of the performed experiments. These results are confronted with numerical calculations and assumptions of previous theoretical research. Experiment research continues with the testing of additional specimens.
Článok sa zaoberá experimentálnym overovaním polotuhých prípojov s využitím moderných spojovacích prostriedkov Rothoblaas Alumidi. Experiment spočíva v zaťažovaní konzoly z konštrukčného dreva. Pripravené sú 4 varianty prípoja konzoly. Každý variant bude skúšaný na 4 vzorkách. Doposiaľ boli overené 4 vzorky z celkového počtu 16 vzoriek. Článok opisuje prípravu experimentálnej zostavy, postup zaťažovania, predbežné zistenia a výsledky uskutočnených experimentov. Tieto výsledky sú konfrontované s numerickými výpočtami a predpokladmi predchádzajúceho teoretického výskumu. Experimentálny výskum pokračuje skúšaním ďalších vzoriek.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 285-290. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO