Rotačná kapacita prípojov na mostných konštrukciách

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
The calculation of the initial rotational stiffness of bridge connection is immensely important element of calculations. Generally, railway bridges are more than 60 years old. These bridges are still burdened by train traffic. The diagnostic of bridges is necessary to safety functioning. The connections are critical point. Their correct calculation is essential for the administration to determine their service life and load capacity. It is the initial rotational stiffness that allows the connections to be modelled so that they capture reality as much as possible. Unfortunately, the procedure in the Eurocode is not clear. The calculation is defined only for building, not horizontal structures such as bridges.
Výpočet rotačnej kapacity prípojov na oceľových mostoch je nesmierne dôležitou súčasťou výpočtov. Zväčša železničné mosty majú často viac ako 60 rokov. Tieto mosty sú stále zaťažované vlakovou dopravou a ich diagnostika je nevyhnutná, pre ich bezpečné fungovanie. Práve prípoje sú kritickým miestom. Ich správny výpočet je dôležitý pre správe určenie ich životnosti či zaťažiteľnosti. Práve rotačná kapacita umožňuje namodelovať prípoje tak, aby čo najviac zachytili realitu. Nanešťastie, postup v Eurokóde nie je úplne jasný. Výpočet rotačnej kapacity je v norme uvádzaný len pre budovy, nie však pre horizontálne konštrukcie ako sú mosty.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 256-260. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO