Stanovenie miery oslabenia závesu pomocou dynamického merania

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Paper discusses the possibilities of measuring the dynamic response of cables to impulse excitation. Basic relations between cable force and natural frequency of cable and conditions of use on real structures are mentioned. Methods are applied on a pedestrian bridge in Napajedla. The aim of the measurement was to determine the cable force and to evaluate their condition and stress based on the dynamic response.
Článok pojednáva o možnostiach merania dynamickej odozvy závesov na budenie impulzom. Uvedené sú základné vzťahy medzi silou v lane a vlastnou frekvenciou kmitania závesu a podmienky použitia týchto vzťahov na skutočnej konštrukcii. Poznatky sú následne aplikované na lávke pre chodcov v meste Napajedla. Cieľom merania bolo stanovenie veľkosti sily v závesoch, zhodnotenie ich stavu a namáhania na základe dynamickej odozvy.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 224-230. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO