Analýza spár mezi prefabrikovanými segmenty štíhlých mostních konstrukcí

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
U štíhlých mostních konstrukcí, jako jsou předpjaté pásy a visuté konstrukce, je mostovka často realizována prostřednictvím prefabrikovaných segmentů. Spáry mezi prefabrikovanými segmenty jsou však zdrojem diskontinuit a mohou být kritickým místem z hlediska životnosti těchto konstrukcí. Na základě toho byl navržen experiment, při kterém bylo detailněji vyšetřováno chování spár mezi prefabrikovanými segmenty v provozním stavu. Podrobnější zkoumání těchto konstrukčních detailů může zpřesnit přístupy k jejich modelování. Součástí práce je i studie vlivu zalomení střednice v softwaru Midas Civil.
Slender bridge structures, such as stress ribbon bridges and suspension bridges, are frequently constructed by precast segments. However, the joints between the precast segments are a source of discontinuities and can be critical in terms of the service life of these structures. An experiment was therefore designed to investigate the behaviour of the joints between the precast segments in service state in more detail. A closer investigation of these structural details can refine approaches to numerical modelling of these structures. The thesis also includes a study of the effect of centreline kinking in Midas Civil software.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 218-223. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO