Efekt charakteristik území na parkovací minima

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Na základě rozsáhlé rešerše předpisů devíti sledovaných středoevropských měst popisuje článek rozdíly ve stanovování minimálního počtu parkovacích stání v závislosti na lokalitě a demonstruje je na konkrétním výpočtu pro modelovou blokovou zástavbu umístěnou ve třech různých situacích. Výzkum ukazuje, že města přistupují k charakteristikám území poměrně rozdílně, některá z nich například charakteristiky území neřeší vůbec, jiná oproti tomu díky nim umožňují redukci až na 10 %. Práce popisuje všechny tyto charakteristiky a způsoby jejich zahrnutí rozděluje na tři základní přístupy. Tím se snaží poskytnout vhled do problematiky ve sledovaných městech pro aktualizaci ČSN 73 6110 a tvorbu místních stavebních předpisů.
Na základě rozsáhlé rešerše předpisů devíti sledovaných středoevropských měst popisuje článek rozdíly ve stanovování minimálního počtu parkovacích stání v závislosti na lokalitě a demonstruje je na konkrétním výpočtu pro modelovou blokovou zástavbu umístěnou ve třech různých situacích. Výzkum ukazuje, že města přistupují k charakteristikám území poměrně rozdílně, některá z nich například charakteristiky území neřeší vůbec, jiná oproti tomu díky nim umožňují redukci až na 10 %. Práce popisuje všechny tyto charakteristiky a způsoby jejich zahrnutí rozděluje na tři základní přístupy. Tím se snaží poskytnout vhled do problematiky ve sledovaných městech pro aktualizaci ČSN 73 6110 a tvorbu místních stavebních předpisů.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 183-188. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO