Závislost nízkoteplotních vlastností asfaltových směsí na vlastnostech pojiva

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Práce se zabývá korelací výsledků nízkoteplotních zkoušek asfaltových směsí s výsledky nízkoteplotních zkoušek nejčastěji používaných asfaltových pojiv. Vlastnosti používaných materiálů v teplotách, které se s měnícím klimatem stále častěji přibližují kritickým hodnotám, jsou stále více aktuálním tématem, které nesmí být opomínáno. Snahou této práce je poukázat na míru v jaké je možné ovlivnit tyto vlastnosti pomocí různých pojiv. Pro tento účel byly provedeny zkoušky, kterými jsou mimo jiné určení kritické teploty zkouškou nízkoteplotních vlastností s rovnoměrným řízeným poklesem teploty (TSRST), kritického bodu lámavosti dle Fraase a průhybového trámečkového reometru.
The paper deals with results of tests for low temperature properties of asphalt mixtures in correlation with results of tests on low temperature properties of the bitumen used in those. Properties of materials used in temperatures, which with changing climate keep approaching the critical value, are still very current topic, which cannot be overlooked. The aim of this paper is to point out the extent in which we can affect these properties with different binders. For this purpose, low temperature tests were carried out which include the thermal stress restrained specimen test to set critical temperature of asphalt mixture, Fraasse breaking point and the bending beam rheometer.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 171-176. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO