Vlastnosti polymerem modifikovaných asfaltů s přídavkem zestárlého pojiva z R-materiálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Cílem tohoto příspěvku je popsat vliv přidání různého množství zestárlého pojiva znovuzískaného z R-materiálu na změnu vlastností polymerem modifikovaného asfaltu třídy 45/80-65 a polymerem modifikovaného asfaltu označovaného jako 45/80 RC, což je pojivo vhodné pro stmelení asfaltových směsí, které obsahují vysoké množství R-materiálu. Je snahou také zhodnotit změny vlastností těchto směsných asfaltových pojiv způsobených laboratorní simulací stárnutí metodou RTFOT (rolling thin film oven test) a PAV (pressure ageing vessel). Pro znovuzískání zestárlých pojiv je využit R-materiál obsahující nemodifikované asfaltové pojivo i R materiál získaný z asfaltové směsi, u které lze předpokládat, že obsahuje polymerem modifikovaný asfalt. Zestárlé pojivo získané z R-materiálu je do čerstvého pojiva dávkováno v množství 0 %, 15 %, 30 % a 50 %.
The aim of this paper is to describe the effect of adding different amounts of aged binder recovered from RAP on the change in properties of polymer modified bitumen 45/80-65 and polymer modified bitumen referred to as 45/80 RC, which is a binder suitable for cementing asphalt mixtures containing high amounts of RAP. It is also an effort to evaluate the changes in properties of these blended asphalt binders caused by laboratory simulation of aging by rolling thin film oven test (RTFOT) and pressure aging vessel (PAV). Both RAP containing unmodified asphalt binder and RAP obtained from an asphalt mixture that can be assumed to contain polymer modified bitumen are used to recover the aged binders. The aged binder obtained from the RAP is dosed into the fresh binder at 0 %, 15 %, 30 % and 50 %.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 164-170. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO