Multikriteriální hodnocení rozvojových lokalit na základě kvality hromadné dopravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Při plánování území u oblasti, jež čeká významná proměna, je třeba se zamýšlet nad obsluhou veřejnou dopravu, zejména ve velkých městech. V podmínkách omezených rozpočtů má smysl navrhovat zástavbu v první řadě v lokalitách, které již jsou napojeny na stávající linky MHD, nebo kde se obsluha dá rychle, kvalitně a levně zajistit. S kvalitní hromadnou dopravou by obyvatelé města aktivněji ji volili, a přispívali tím ke zlepšení kvality životního prostředí. Autoři proto vytvořili multikriteriální analýzu, která hodnotí rozvojové lokality z hlediska dostupnosti a kvality hromadné dopravy na základě objektivních dat. Jako příklad implementace analýzy bylo zvoleno město Brno, které chystá nový uzemní plán.
When planning territories, public transport has to be considered in areas that are undergoing a major transformation, especially in large cities. In conditions of limited budgets, it makes sense to primarily develop areas already connected to existing public transport network, or where the service can be provided quickly, efficiently and at low cost. With quality public transport, city residents would prefer it over cars and contribute to improving the environment. That led authors to creation of a multi-criteria analysis that appraises development areas in terms of availability and quality of public transport using objective data. Brno city, which issues a new masterplan soon, was chosen to demonstrate the implementation of the analysis.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 140-144. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO