Aké sú možnosti využívania odpadového tepla z bazénovej vody?

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021-11-29
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Altmetrics
Abstract
Termálne kúpaliská na Slovensku sú producentmi odpadových vôd, ktoré v sebe ukrývajú značný energetický potenciál. Odpadová voda často prekračuje maximálnu prípustnú teplotu, ktorá môže byť odvádzaná do recipientu bez poškodenia životného prostredia. V mnohých prípadoch je táto teplota prekročená a prevádzkovatelia kúpalísk musia čeliť sankciám za znečisťovanie životného prostredia. Cieľom príspevku je predstaviť možnosti, využitia energetického potenciálu odpadovej vody, čím by bolo možné zabezpečiť jej požadovanú teplotu.
Thermal baths in Slovakia are producers of wastewater, which have considerable enegry potential. Wastewater often exceeds the maximum temperature that can be discharged to the recipient without harming the environment. In many cases, this requirement is not met, and swimming pool operators must face sanctions for environmental pollution. The aim of the paper is to present the possibilities of using the energy potential of wastewater, which would ensure its required temperature.
Description
Citation
Juniorstav 2022 – sborník příspěvků, s. 677-682. ISBN 978-80-86433-76-9.
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně,Fakulta stavební
Collections
Citace PRO