Změny předpisů pro oceňování věcí nemovitých od 1. ledna 2022

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
V článku jsou uvedeny a komentovány změny v oceňování nemovitostí, které přináší novela oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb. k 1. lednu 2022.
The article lists and comments on changes in real estate valuation, which are also amended by the Valuation Decree No. 441/2013 Coll. as of January 1, 2022.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 19-25. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO