Použití kryptografie v soustavě tachografu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek se zabývá kryptografií v kontextu tachografů a silniční nákladní dopravy. Podstatou tachografu je zaznamenávat činnosti řidičů. Neoprávněným zásahem do této vozidlové soustavy lze dosáhnout výhod pro řidiče nebo dopravce. Pro zajištění vybraných parametrů týkajících se bezpečnosti se využívá kryptografických mechanismů, které musí poskytovat určitou míru teoretické neprolomitelnosti. S ohledem na růst výpočetního výkonu je potřeba použité algoritmy a délky klíčů pravidelně aktualizovat, což ilustrují i změny algoritmů během vývoje jednotlivých verzí a generací tachografu.
The article is focused on cryptography in the context of tachographs and road freight transport. The main task of tachograph is to record activities of drivers. Unauthorized tampering with this on-board system can provide benefits for the drivers or carriers. Selected security parameters are ensured by using certain cryptographic mechanisms, which must provide a specific level of theoretical breaking resistance. As computing power permanently increases, it is necessary to regularly update the algorithms and encryption key lengths used, which is illustrated by the changes in algorithms during development of different generations and versions of tachographs.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 3-8. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO