Fuzzy přísup k hodnocení rizik

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Altmetrics
Abstract
Článek se zabývá využitím fuzzy logiky, jakožto vhodného nástroje pro podporu hodnocení rizik v procesu řízení rizik. Nejprve jsou stručně představeny tradiční přístupy k hodnocení rizik, stejně jako základní teoretická východiska související s procesem fuzzy modelování, tj. fuzzy množina, fuzzy číslo, fuzzy logika. Formou případové studie je následně prezentován fuzzy model hodnocení rizik, což je jeho hlavním cílem. K vytvoření, ověření a implementaci fuzzy modelu byl použit Fuzzy Logic Toolbox v softwaru MATLAB.
The article deals with the use of the fuzzy logic as a suitable tool to support risk evaluation in the risk management process. First, the current approaches to risk assessment are briefly introduced, as well as the basic theoretical background related to the process of fuzzy modelling, i.e. fuzzy set, fuzzy number, fuzzy logic. The fuzzy model of risk assessment is then presented in the form of a case study, which is its main goal. The Fuzzy Logic Toolbox in MATLAB software was used to create, verify and implement the fuzzy model.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2021. vol. 32, č. 4, s. 57-62. ISSN 1211-443X
www.sinz.cz
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
Collections
Citace PRO