Basil – A Comparison of the Total Phenolic Content and Antioxidant Activity in Selected Cultivars

Abstract
During the lifetime, the human body forms a considerable amount of free radicals damaging DNA, cell membranes, and their components. A wider application of basil (Ocimum basilicum), an aromatic plant and one of the common gastronomic commodities in the human diet could help to prevent the formation of free radicals and to remove them from the human body. Therefore, determination of antioxidant activity and total content of phenolic substances in selected cultivars of basil (Ohře, Sweet green, Salad leaf, Purple opal, Thai) in a fresh and frozen state and the mixture with another plant (garlic, mint, rocket, spinach) in the fresh and refrigerated state was performed. The total content of phenolic substances in basil was established by the spectrophotometric Folin-Ciocalteu method. DPPH spectrophotometric method was used to analyze the antioxidant activity. The results have shown statistically significant differences between basil cultivars under the same growing conditions. The values of antioxidant activity in frozen samples ranged from 5.1 ±0.4 mg.g-1AA FW to 11.71 ±0.18 mg.g-1AA FW and the total phenolic content varied between 2.77 ±0.16 mg.g-1GAE FW in TH and 8.93 ±0.13 mg.g-1GAE FW. A statistically significant difference between fresh and frozen samples was established only in the “Ohře” cultivar. After the storage in cold temperatures, all mixtures showed a reduction in the antioxidant activity and total content of phenolic substances. The mixture of basil and mint performed the highest values of antioxidant activity and total content of phenolic substances and significantly differed from the other mixtures most often. The addition of basil and its mixtures to food and beverages can substantially increase their biological value and subsequently also the quality of human nutrition.
Během života se v lidském těle vytvoří značné množství volných radikálů poškozujících DNA, buněčné membrány a jejich složky. Širší uplatnění bazalky (Ocimum basilicum), aromatické rostliny a jedné z běžných gastronomických komodit v lidském jídelníčku, by mohlo pomoci předcházet tvorbě volných radikálů a odstraňovat je z lidského těla. Proto stanovení antioxidační aktivity a celkového obsahu fenolických látek u vybraných kultivarů bazalky (Ohře, Sladká zelená, Salátový list, Purpurový opál, Thajská) v čerstvém i zmrazeném stavu a směsi s další rostlinou (česnek, máta, roketa, špenát) v čerstvém a chlazeném stavu. Celkový obsah fenolických látek v bazalce byl stanoven spektrofotometrickou metodou Folin-Ciocalteu. K analýze antioxidační aktivity byla použita spektrofotometrická metoda DPPH. Výsledky ukázaly statisticky významné rozdíly mezi kultivary bazalky za stejných podmínek pěstování. Hodnoty antioxidační aktivity ve zmrazených vzorcích se pohybovaly od 5,1 ±0,4 mg.g-1AA FW do 11,71 ±0,18 mg.g-1AA FW a celkový obsah fenolů se pohyboval mezi 2,77 ±0,16 mg.g-1GAE FW v TH a 8,93 ± 0,13 mg.g-1GAE FW. Statisticky významný rozdíl mezi čerstvými a zmrazenými vzorky byl zjištěn pouze u kultivaru „Ohře“. Po skladování v chladu všechny směsi vykazovaly snížení antioxidační aktivity a celkového obsahu fenolických látek. Směs bazalky a máty vykazovala nejvyšší hodnoty antioxidační aktivity a celkového obsahu fenolických látek a výrazně se lišila od ostatních směsí nejčastěji. Přidáním bazalky a jejích směsí do potravin a nápojů lze podstatně zvýšit jejich biologickou hodnotu a následně i kvalitu lidské výživy. (strojový překlad)
Description
Citation
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO